Angioplastyka

Angioplastyka zabiegiem zapobiegawczym w leczeniu choroby wieńcowej spowodowanej miażdżycą. Przezskórna angioplastyka jest to zabieg wykonywany w celu poszerzenia naczyń krwionośnych, zwężonych lub zamkniętych głównie przez odkładającą się przyściennie blaszkę miażdżycową. Najczęściej wykonuje się angioplastykę tętnic wieńcowych, szyjnych, kończyn, narządów wewnętrznych o rzadziej naczyń żylnych. Celem zabiegu jest poszerzenie światła przekroju naczynia krwionośnego, które wykonuje się poprzez wprowadzenie do niego specjalnego cewnika zakończonego niewielkim balonikiem. Pierwszy zabieg przezskórnej angioplastyki balonowej, klasycznej wykonał w 1977 roku w Zurichu dr Andreas Gruentzig rozpoczynając nowy rozdział w leczeniu chorób serca i naczyń. Obecnie na świecie wykonuje się miliony tego typu zabiegów.

Jakie są najczęstsze wskazania do zabiegu angioplastyki wieńcowej?

Podstawowym wskazaniem do angioplastyki jest choroba wieńcowa. Lekarz do zabiegu angioplastyki najczęściej kwalifikuje pacjentów, u których pomimo leczenia farmakologicznego pojawiają się dolegliwości lub występuje odporność na leki, gdy zwężenie dotyczy jednego lub dwóch naczyń lub gdy dochodzi do stendozy pomostów po zabiegach chirurgicznych. Kolejna grupę stanowią pacjenci ze wskazań nagłych u których wystąpił ostry zespól wieńcowy ograniczający przepływ i powodujący niedokrwienie mięśnia sercowego. Objawem jest silny ból w klatce piersiowej. Angioplastyka jest skutecznym sposobem zapobiegania martwicy niedokrwiennej mięśnia sercowego, czyli zawałowi serca. Jako zabieg ratujący życie powinna być wykonana jak najszybciej po wystąpieniu dolegliwości bólowych, gdyż zabieg zmniejsza prawdopodobieństwo powstania nieodwracalnych zmian w sercu.

Jak przebiega zabieg angioplastyki wieńcowej?

Zabieg angioplastyki wykonuje się w pracowni hemodynamicznej. Jest to zabieg inwazyjny wykonywany w znieczuleniu miejscowym a pacjent jest cały czas przytomny. Wprowadzenie cewnika przez tętnicę udową, czasem przez tętnicę ramienną lub promieniową odbywa się, po podaniu kontrastu, pod kontrolą obrazu z aparatu rentgenowskiego. Lekarz lokalizuje zwężenie i wprowadza w to miejsce cewnik zakończony balonikiem. Kilkakrotne napełnienie balonika mieszaniną soli fizjologicznej i środka kontrastującego pod ciśnieniem 5-16 atmosfer trwające do 60 sekund, powoduje poszerzenie światła naczynia, tętnica zostaje udrożniona. W celu zapobieżenia ponownemu zwężeniu, rozwarstwieniu lub rozerwaniu ścian naczynia i zmniejszeniu ryzyka nawrotu zwężenia naczynia stosuje się stenty, czyli cienkie sprężynki stalowe lub chromowo-kobaltowe podtrzymującą ścianę naczynia. Angioplastyka wieńcowa jest zabiegiem, który w ok. 80% przypadków wymaga implantacji stentu.

Gdzie wykonuje się zabiegi angioplastyki?

Angioplastyka wieńcowa ze względu na dużą skuteczność, mała ilość powikłań, krótki czas trwania i możliwość wykonania w pracowni hemodynamicznej jest zabiegiem wykonywanym w ilości wielu milionów w ciągu roku na świecie. W Polsce zabieg wykonuje się w ilości ok. 130 tys. w ponad 150 ośrodków medycznych w tym w 11 placówkach należącyh do Grupy Scanmed.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here