Co należy wiedzieć o zaburzeniach psychotycznych

Grupa problemów zdrowotnych natury psychicznej obejmuje wiele różnorodnych zaburzeń, które w wyraźny sposób wpływają na życie pacjenta i utrudniają mu funkcjonowanie w społeczeństwie. Wśród nich znajdują się między innymi zaburzenia psychotyczne. Co należy o nich wiedzieć i jak je rozpoznać?

Zauważ je u swoich bliskich

Zaburzenia psychotyczne wiążą się z nieprawidłowym postrzeganiem rzeczywistości, w tym z urojeniami i halucynacjami. Do tych chorób należy między innymi schizofrenia. Niestety, osoba chora często nie jest w stanie samodzielnie rozpoznać swoich urojeń. Postrzega je jako rzeczywiste, co znacząco utrudnia jej funkcjonowanie w społeczeństwie.

Ze względu na to, iż często pacjenci sami nie zauważają swoich problemów, to niejednokrotnie jedynie wnikliwa obserwacja ze strony najbliższych może pomóc w rozpoznaniu choroby. Dlatego też, jeśli wydaje ci się, że osoba w twoim najbliższym otoczeniu nie zachowuje się tak, jak wszyscy i wymaga pomocy specjalisty, przyjrzyj się bliżej jej zachowaniu. Jeśli będzie dla ciebie niepokojące, nie wahaj się przed skierowaniem jej do psychiatry, który pomoże w walce z chorobą.

Jakie symptomy wskazują na zaburzenia psychotyczne?

Zaburzenia psychotyczne obejmują cały szereg błędnych przekonań chorego, opartych na jego halucynacjach i urojeniach. Jednym z najczęściej pojawiających się objawów jest widzenie osób, których inni nie widzą, a także słyszenie głosów, których inni nie słyszą. Chory często dostrzega przy tym osoby i słyszy głosy, które wydają mu się w jakiś sposób straszne, choć nie potrafi odróżnić ich od rzeczywistości.

W związku z opisanymi powyżej halucynacjami, pacjentowi często towarzyszy wysoki poziom niepokoju lub lęku. Obawia się on, że jest obserwowany i podsłuchiwany, może pojawiać się również przekonanie, iż ktoś go śledzi. Chorzy często są także przekonani, że inne osoby są wrogo wobec nich nastawione.

Kolejnym objawem, który często towarzyszy zaburzeniom psychotycznym, jest przekonanie, że własne myśli nie należą do osoby chorej lub że słyszą je także inni ludzie. Postrzega je ona jako podszepty sił zewnętrznych, które próbują nią manipulować. Tak samo zapatruje się na niektóre swoje zachowania, co może spowodować nasilenie objawów lękowych.

W rezultacie zaburzeń psychotycznych pojawia się także obojętność (tzw. spłycony afekt) ii izolacja od innych osób.

Jak wygląda pomoc w przypadku zaburzeń psychotycznych?

Właściwa pomoc w przypadku zaburzeń psychotycznych zaczyna się od wykluczenia przez psychiatrę chorób somatycznych, które mogłyby prowadzić do podobnych zaburzeń. Przede wszystkim wykluczane są nowotwory mózgu, ale też zatrucia lekami czy środkami odurzającymi. Dopiero po ich wykluczeniu prowadzona jest psychiatryczna diagnostyka zaburzeń psychotycznych.

Diagnoza pociąga za sobą konieczność zastosowania leków oraz psychoterapii, które pomagają pacjentom w kontrolowaniu stanu umysłu. Dzięki nim halucynacje zostają ograniczone, a pacjent uczy się odróżniać rzeczywistość od fikcji. Dzięki temu zaś poprawia się jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Pomoc udzielana jest także bliskim chorego, dzięki czemu uczą się oni żyć z jego chorobą i pomagają mu ją świadomie kontrolować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here